Přímo z pece – Články

Employer Branding konference roku

Employer Branding Experience 2019. Tahle konference zraje jak víno. Letos je opravdu na co ... více...

Dobrým on-boardingem k nižší fluktuaci a nákladům

Jak přistupovat k on-boardingu, abychom o kandidáty nepřišli v prvních měsících. více...

Galluping Into the 21st Century

Využíjte Gallupové otázky k vytvoření angažovanější a inspirovanější skupiny ... více...

Značka zaměstnavatele – Představení se na trhu práce

Jak se prodat jako zaměstnavatel na trhu práce více...

3PA321: Employer Brand Management

Volitelný předmět na VŠE, který se snažíme vyučovat jinak. více...

Gamifikace náboru pod taktovkou PwC

Jeden den, jedno město, jedna případová studie a 100 studentů - nováčků ve firmě. více...