Úspěšnější díky lidem – leadership koncept

Úspěšnější díky lidem – leadership koncept

3. 6. 2020
Petr Hovorka
petr.hovorka@brandbakers.cz

 

Tagy: Články,


Sepsali jsme pro vás seriál článků o leadership konceptu, jehož název spojuje dvě ústřední esence: úspěch „na konci“ a lidi na jeho začátku a v jeho průběhu.

Úspěšnější díky lidem. Říkáme si, jestli náš koncept fungoval dobře v období dostatku, bude v nadcházejícím období s omezenými zdroji fungovat ještě lépe.

V následujících dílech vás provedeme:

  1. Úvod do konceptu – o čem to celé bude
  2. Axians: příběh firmy, která strhla lidi jedním směrem
  3. Příběh firmy, která strhla lidi jedním směrem: rozhovor s CEO Axians
  4. Sladěný řídící tým – základní předpoklad
  5. Firemní DNA – celostní firemní strategie
  6. Realizační plánování a kultura zodpovědnosti – od vize po kvartální cíle
  7. Pečující prostředí – práce kompetentních manažerů
  8. Vzorový projekt – krok za krokem

1. ÚVOD DO KONCEPTU


Blížící se doba bude nepřehledná. Firmy budou hledat nové vzorce a modely fungování, zkoušet různé přístupy, digitalizovat. Motivace lidí půjde dolů v případě, že toto neuspořádané období nebude provázeno srozumitelnou, dobře komunikovanou, strategií.

Úkoly a otázky spojené s výkonností firem se budou podobat těm, které důvěrně známe:

●     Jak zařídit, abychom v managementu hovořili před zaměstnanci jednou řečí?

●     Jak stanovit dlouhodobé cíle a strategie a důsledně je realizovat?

●     Jak vytvořit plány a strategie, aby se lidé chtěli na jejich realizaci podílet?

●     Jak motivovat zaměstnance, aby podávali ještě lepší výkony?

●     Jak vytvořit firemní hodnoty, které nám pomůžou s byznysem?

●     Jak zařídit, aby jednotlivé týmy více spolupracovaly?

●     Jak rozvíjet manažery, aby byli schopni vést lidi a naplňovat stanovené plány?

Možností, jak se k výše uvedeným výzvám postavit, je jistě více. My budeme psát o přístupu, který se osvědčil nám. Bez ohledu na velikost či obor firmy, počet zaměstnanců nebo poboček, lokální nebo nadnárodní zázemí. Firmy Úspěšnější díky lidem spojuje něco jiného – odhodlaný a odvážný lídr, ředitel, který chce změnit pořádky uvnitř firmy. Poučili jsme se a dnes už víme, že u změnových projektů takového rozsahu nestačí deklarovaná “podpora managementu”. Nutnost přímého zapojení lídra je nezbytná, nedá se obejít, nedá se outsourceovat. Odměnou těmto firmám a lídrům je pak silný výkon firem, podpořený tahem na jednu branku, a skvělé vztahy uvnitř. A ty jsou k nezaplacení, protože kvalita systému (firmy) není dána kvalitou jednotlivých prvků (lidí), ale kvalitou vztahů mezi nimi.

Má-li firma změnit své dosavadní návyky a stát se ještě Úspěšnější díky lidem, musí práce začít v horních patrech. Naše první kroky proto často vedou ke sladění řídících týmu. S takovými řídícími týmy pak pokračujeme tvorbou Firemního DNA, které je souborem odpovědí na 6 strategických otázek. Vytváříme dlouhodobou vizi, kterou následně převádíme do střednědobých, ročních a posléze i kvartálních cílů. Pokračujeme stanovováním priorit a strategií, nastavujeme kulturu zodpovědnosti, role a rytmus týmových porad. V jistou chvíli obracíme pozornost k manažerům a rozvoji jejich kompetencí, protože jsou to právě manažeři, zástupci středního managementu, kdo ve firmách vede nejvíce lidí a vytváří pečující prostředí.

Každopádně, jestli si z tohoto seriálu něco odnesete, bude záležet na vás. Zkušenosti jsou obtížně přenositelné a něco skutečně umět znamená vědět teoreticky jak na to, a pak to hlavně jít v praxi zkoušet. Za nás můžu slíbit, že s vámi otevřeně nasdílíme maximum našich zkušeností. Seriál začneme příběhem firmy, která se s námi na cestu firmy Úspěšnější díky lidem vydala. Snad vám to pomůže vizualizovat si ve svých představách, jaké přínosy tento leadership koncept může mít.

 

Dále si přečtěte:


  1. Axians: příběh firmy, která strhla lidi jedním směrem

  2. Příběh firmy, která strhla lidi jedním směrem – rozhovor s CEO Axians (teď jste zde)

 

<<< zpět

comments powered by Disqus

<<< zpět