Autor: Hana Smítalová Akce 28. 4. 2020

Firemní hodnoty vytesané do kamene

Měla jsem tu možnost spolupracovat s přední českou PR agenturou, která se potýkala s nízkou angažovaností zaměstnanců.  Lidé v této firmě byli skvělí odborníci, zdatní obchodníci, zkrátka schopní lidé. Chyběl zde však sjednocující prvek, kultura vyznačující se určitým, lidmi sdíleným, systémem hodnot.

Firma měla hodnoty historicky dané z mateřské společnosti. Každý zaměstnanec je měl dokonce vytesané do žulové destičky umístěné na svém pracovním stole. O hodnorách se ovšem ve firmě nemluvilo a lidé si pod jednotlivými slovy nedokázali nic konkrétního představit. Byla to pro ně zkrátka jen slova bez praktických projevů, nebyli zde živé příklady chování v souladu hodnotami, které by lidé mohli následovat. Nikdo tyto hodnoty nepřeváděl do každodenního života firmy.

Stáli jsme tedy před problémem, jak tyto, zvnější přijaté, hodnoty vysvětlit a začít postupně dostávat lidem pod kůži, jak zajistit, aby je lidé brali skutečně vážně.

S vedením společnosti jsme vytvořili strategii, jejíž realizace byla poměrně náročná a vyžadovala významné zapojení lidí.

2) Nastavili jsme systém pravidelných setkání a zařadili do jejich programu hodnoty, coby důležité téma

a) Každý týden setkání jednotlivých týmů uvnitř firmy
Tato týmová setkání dostala pevnou strukturu. Řešili se na nich výsledky práce týmu, překážky v realizovaných projektech, ohlasy klientů, nové úkoly a v rámci každého setkání i jedna z firemních hodnot. Diskutovali jsme o tom, co hodnota znamená a probírali konkrétní případy, ve kterých se projevuje.
b) Jedenkrát měsíčně setkání vedoucích týmů za účasti ředitele
Do standardní agendy těchto setkání jsme pak přidali téma lidé / zaměstnanci a věnovali se hodnocení lidí z  pohledu firemních hodnot

2) Zařadili jsme hodnoty společnosti do pravidelného půlročního hodnocení

Tím dosud opomíjený význam hodnot povýšili na úroveň čísel a ekonomických dat.

Systematickým postupným vysvětlováním hodnoty za hodnotou a pojmenováváním jejich konkrétních praktických projevů se nám dařilo postupně zažívat hodnoty do chování lidí od managementu dále k ostatním zaměstnancům.
Tím, že jsme se hodnotami začali zabývat „od hlavy“ tedy od managementu společnosti, získali ostatní zaměstnanci vzory, od kterých se konkrétní modely chování mohli učit.
Postupně se nám podařilo hodnoty implementovat do firemní kultury, resp. vytvořit novou firemní kulturu v souladu s těmito hodnotami.
Zcela zlomovým krokem ve vnímání hodnot byl okamžik, kdy se společnost rozloučila se čtyřmi, velmi výkonnými lidmi. Důvodem jejich odchodu bylo odmítání hodnot a neochota jednat v souladu s nimi. Jednalo o typickou skupinu informovaných neangažovaných zaměstnanců demotivujících ostatní lidi ve svém okolí. Tímto krokem byla důležitost firemních hodnot potvrzena.
V hodnocení zaměstnanců mají dnes hodnoty stejnou váhu jako výkonnostní ukazatele a staly se důležitým parametrem v hodnocení uchazečů v náborovém procesu.

Destičky na stolech zůstaly. Teprve v okamžiku, kdy lidé firemním hodnotám porozuměli a začali v souladu s nimi žít, přestaly být destičky jen těžítky a začaly plnit svou roli – připomínat každý den v co společnost a všichni její zaměstnanci věří, co je spojuje.

Pokud máte jiné zajímavé příklady práce s firemními hodnotami, podělte se s námi. Potřebujete pomoc se zaváděním hodnot ve vaší firmě? Rádi vám budeme parťákem.

Dále si přečtěte:

Představte své opravdové hodnoty opravdově 

5 chyb v náboru, které mohou zničit vaši firemní kulturu

Jak zaručeně zničit firemní kulturu?

BrandBook - základ každéhu businessu

Zaměstnaní, spokojení a přitom pořád hledající

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.