Co pečeme > Poznání

Výzkum spokojenosti zaměstnanců

Co to je?

Jedná se o praktickou aplikaci jednoduché teorie, která platí v každé společnosti bez ohledu na její velikost. Zaměstnanci se cítí spokojeni, pokud je splněno jejich 12 základních potřeb. 

Jde o časově i administrativně nenáročné zjištění a popsání spokojenosti zaměstnanců, následnou interpretaci zjištění a případné navržení kroků, vedoucích k nápravě negativních jevů. 

Co vám to přinese?

Zjistíte, jak spokojení jsou vaši zaměstnanci – po týmech i za firmu celkově – a jaká je úroveň jejich angažovanosti.

Odhalíte míru souladu mezi DNA vaší značky a DNA zaměstnanců.

Důležitým zjištěním, kterého se vám dostane, je soulad mezi prezentací vaší značky směrem ven ve vztahu k zákazníkůma směrem dovnitř ve vztahu k zaměstnancům.

Jak to pečeme?

Vybereme cílové skupiny zaměstnanců a představíme jim výzkum a jeho význam a cíle.

Provedeme dotazníkové šetření a analyzujeme zjištěné skutečnosti.

Jak vypadá výsledek?

Vytvoříme závěrečnou písemnou zprávu, jejíž součástí je i případný doporučený soubor nápravných kroků, a tuto zprávu vám osobně představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě. 

<<< zpět na produkty

Garant produktu

stáhněte si PDF


Máte dotaz, chcete znát náš názor nebo nás chcete jen pozdravit? Napište nám:

Rychlý kontakt:
+420 734 158 585
+420 602 271 011
info@brandbakers.cz