Co pečeme > Poznání

Výzkum vnímání značky zaměstnavatele

Co to je?

Jedná se o výzkum, jehož cílem je odhalit, jak vás lidé jako zaměstnavatele vnímají, tedy jaké si s vaší značkou spojují asociace. Respondenty vybíráme z řad dlouhodobých zaměstnanců, nováčků i kandidátů.

Co vám to přinese?

Toto poznání je zcela zásadní pro tvorbu další strategie pro budování značky i pro cílenou náborovou komunikaci na konkrétní skupiny kandidátů. Poskytuje totiž důležité zrcadlo domněnkám a plánům, které v oblasti značky jako zaměstnavatel máte, odhaluje problémy i silné stránky a příležitosti.

Jak to pečeme?

Formou jednoduché interní kampaně představíme projekt výzkumu vašim zaměstnancům, abychom zajistili jejich součinnost a účast na výzkumu.

Vybereme vhodné zájemce z řad zaměstnanců (cca 10–15 osob) a na tříhodinovém setkání s nimi společně uděláme SWOT analýzu zaměstnavatele, formulujeme jimi vnímané klíčové parametry značky na úrovni produktů/služeb, organizace, symboliky a vyššího poslání vaší společnosti. Toto setkání nám poskytuje důležitý vhled a je podkladem pro formulaci otázek dotazníků a rozhovorů.

Připravíme topic guide rozhovorů a výzkumné dotazníky.

Ve spolupráci s vámi vybereme respondenty pro strukturované rozhovory (dlouhodobí zaměstnanci, nováčci, kandidáti) a okruh zaměstnanců, které zapojíme do dotazníkového šetření.

Provedeme cca 10 strukturovaných rozhovorů a dotazníkové šetření s cca 100 respondenty, zanalyzujeme zjištěná fakta.

Jak vypadá výsledek?

Napíšeme závěrečnou hodnotící zprávu, kterou vám osobně představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě.

<<< zpět na produkty

Garant produktu

stáhněte si PDF


Máte dotaz, chcete znát náš názor nebo nás chcete jen pozdravit? Napište nám:

Rychlý kontakt:
+420 734 158 585
+420 602 271 011
info@brandbakers.cz